-- เปลี่ยนภาษา --

01-00177 กระติบข้าวเหนียว

01-00177 กระติบข้าวเหนียว

ขายเพียง ฿110

กระติ๊บข้าวเหนียวมีขนาด กว้าง 7 นิ้ว สูง 7 นิ้ว 
จักสาน กระติ๊บข้าวเหนียว