-- เปลี่ยนภาษา --

01-00185 กระจาดทรงรี (คละสี)

01-00185 กระจาดทรงรี (คละสี)

ขายเพียง ฿100

มีขนาดกว้าง 4*6 นิ้ว สูง 2.5 นิ้ว มีจำนวน 2 ชิ้น
กระจาดสานไม้ไผ่ จักสาน