-- เปลี่ยนภาษา --

01-00300 กระจาดหวายขาว (เล็ก)

01-00300 กระจาดหวายขาว (เล็ก)

ขายเพียง ฿160

กระจาดหวาย มีขนาดกว้าง 9.5 นิ้ว สูง 7 นิ้ว  มีจำนวน 2 ชิ้น
กระจาดหวาย จักสาน