-- เปลี่ยนภาษา --

03-00098 ชั้นวางของ

03-00098 ชั้นวางของ

ขายเพียง ฿230

ชั้นวางของ มีขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว สูง 16 นิ้ว 
ชั้นไม้วางของ เครื่องไม้