-- เปลี่ยนภาษา --

03-00102 ที่เสียบมีดไม้สัก

03-00102 ที่เสียบมีดไม้สัก

ขายเพียง ฿140

ที่เสียบมีดไม้สัก มีขนาดกว้าง 7 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว สูง 9 นิ้ว 
ที่เสียบมีดไม้สัก เครื่องไม้