-- เปลี่ยนภาษา --

01-00052 ตะกร้าทางมะพร้าว มีหู

01-00052 ตะกร้าทางมะพร้าว มีหู

ขายเพียง ฿185

ตะกร้าทางมะพร้าวมีหู มีขนาด 7 นิ้ว สูงถึงหู 9 นิ้ว 
ตะกร้าทางมะพร้าวมีหู ตะกร้าสาน จักสาน