-- เปลี่ยนภาษา --

01-00055 ตะกร้าไผ่มีหู

01-00055 ตะกร้าไผ่มีหู

ขายเพียง ฿280

ตะกร้ามีหู มีขนาด 9.5 สูงถึงหู 13 นิ้ว 
ตะกร้า ตะกร้าสาน จักสาน