-- เปลี่ยนภาษา --

01-00063 ตะกร้าหูหวายลายพิกุลทรงรี สีแดง

01-00063 ตะกร้าหูหวายลายพิกุลทรงรี สีแดง

ขายเพียง ฿395

ตะกร้ามีหูหวายลายพิกุลทรงรี สีแดง  มีขนาด 15 สูงถึงหู 16 นิ้ว
ตะกร้ามีหูหิ้ว ตะกร้าหวาย จักสาน