-- เปลี่ยนภาษา --

01-00089 กระจาดไม้ไผ่รีกลาง

01-00089 กระจาดไม้ไผ่รีกลาง

ขายเพียง ฿105

กระจาดไม้ไผ่กลม มีขนาด 9 นิ้ว สูง 8 ซม
กระจาด ตะกร้าหวาย จักสาน