-- เปลี่ยนภาษา --

01-00090 กระจาดไม้ไผ่รีใหญ่

01-00090 กระจาดไม้ไผ่รีใหญ่

ขายเพียง ฿115

กระจาดไม้ไผ่กลม มีขนาด 11 นิ้ว สูง 11 ซม
กระจาด ตะกร้าหวาย จักสาน