-- เปลี่ยนภาษา --

01-00094 กระจาดหวายกลมใหญ่

01-00094 กระจาดหวายกลมใหญ่

ขายเพียง ฿130

กระจาดไม้หวาย  มีขนาด  18 นิ้ว  สูง 6 ซม มีจำนวน 2 ใบ
กระจาดไม้หวายทรงรี กระจาดสาน  จักสาน