-- เปลี่ยนภาษา --

01-00140 ตะแกลงรูผิวไผ่

01-00140 ตะแกลงรูผิวไผ่

ขายเพียง ฿115

ตะแกลง มีขนาด 45 ซม. 
ตะแกลง  จักสาน