-- เปลี่ยนภาษา --

03-00018 ทัพพีตักข้าว

03-00018 ทัพพีตักข้าว

ขายเพียง ฿110

ทัพพีตักข้าว มีขนาดยาว 22 ซม. มีจำนวน 2 อัน
ทัพพีตักข้าวทำจากไม้ ทัพพีตักข้าาที่จากไม้เนื้อดี