-- เปลี่ยนภาษา --

03-00022 ตะหลิว

03-00022 ตะหลิว

ขายเพียง ฿110

ตะหลิว มีขนาดความยาว 34ซม. มีจำนวน 2 อัน
ตะหลิวไม้ ตะหลิวทำจากไม้เนื้อดี