-- เปลี่ยนภาษา --

03-00036 ตะกร้าเถาวัลย์กลม

03-00036 ตะกร้าเถาวัลย์กลม

ขายเพียง ฿115

ตะกร้าเถาวัลกลมใส่ของ มีขนาด เส้นป่านศุนย์กลาง 10 ซม. สูง 8ซม. มีจำนวน 5 อัน
ตะกร้าเถาวัลใส่ต้นไม้ ตระกร้าใส่ต้นไม้