-- เปลี่ยนภาษา --

03-00069 ออมสินไม้ไผ่ทรงกระเป๋ามีหู

03-00069 ออมสินไม้ไผ่ทรงกระเป๋ามีหู

ขายเพียง ฿120

ออมสินไม้ไผ่ทรงกระเป๋ามีหู มีขนาด 8-9 ซม. ยาว 10 ซม. สูง 13 ซม. มีจำนวน 3 อัน
กระปุกออมสินไม้ไผ่ กระปุกออมสินมีหูหิ้ว กระปุกออมสินไม้