-- เปลี่ยนภาษา --

06-00028 จานสีขาว (ใหญ่)

06-00028 จานสีขาว (ใหญ่)

ขายเพียง ฿130

จานสีขาว (ใหญ่) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 3 ซม.
จานกระเบื้อง จานสีขาว