-- เปลี่ยนภาษา --

06-00042 โถตุ๋นลายไผ่ (กลาง)

06-00042 โถตุ๋นลายไผ่ (กลาง)

ขายเพียง ฿110

โถตุ๋นลายไผ่ (กลาง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14ซม. สูง 10 ซม. มีจำนวน 2 ใบ
โถตุ๋นโบราณ โถตุ๋นลายไผ่ โถตุ๋น