-- เปลี่ยนภาษา --

06-00046 ชามแก้วมีฝาปิด

06-00046 ชามแก้วมีฝาปิด

ขายเพียง ฿115

ชามแก้วมีฝาปิด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 ซม. สูง 6 ซม. มีจำนวน 5 ใบ
ชามแก้วมีฝาปิด ชามแก้วใส่ของหวาน ชามแก้ว