-- เปลี่ยนภาษา --

06-00049 พานจิ๋วสีขาว1

06-00049 พานจิ๋วสีขาว1

ขายเพียง ฿120

พานจิ๋ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. สูง 4
 ซม. มีจำนวน 3 ชิ้น