-- เปลี่ยนภาษา --

06-00054 โถมีฝาปิดจิ๋วสีน้ำเงินลายคราม

06-00054 โถมีฝาปิดจิ๋วสีน้ำเงินลายคราม

ขายเพียง ฿140

โถจิ๋ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 ซม. สูง 7 ซม. มีจำนวน 2 ชิ้น