-- เปลี่ยนภาษา --

06-00063 พานจิ๋ว กุหลาบมุก

06-00063 พานจิ๋ว กุหลาบมุก

ขายเพียง ฿140

พานจิ๋ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม. สูง 3 ซม. มีจำนวน 2 ชิ้น