-- เปลี่ยนภาษา --

06-00069 โถมีฝาปิดมุกลายดอกไม้

06-00069 โถมีฝาปิดมุกลายดอกไม้

ขายเพียง ฿130

โถจิ๋ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 ซม. สูง 8 ซม. มีจำนวน 2 ชิ้น