-- เปลี่ยนภาษา --

06-00074 โถ มีฝาปิดลายคราม

06-00074 โถ มีฝาปิดลายคราม

ขายเพียง ฿345

โถ มีฝาปิดลายคราม มีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม .สูง 13 ซม.
โถลายคราม โถลายครามมีฝาปิด โถลายครามโบราณ