-- เปลี่ยนภาษา --

04-00001 กะละมังขาวเคลือบ

04-00001 กะละมังขาวเคลือบ

ขายเพียง ฿115

กะละมังขาวเคลือบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ซม. สูง 7 ซม. มีจำนวน 4 ใบ
กะละมังเคลือบ กะละมังเคลือบสีขาว