-- เปลี่ยนภาษา --

04-00007 กะละมังขาวเคลือบ

04-00007 กะละมังขาวเคลือบ

ขายเพียง ฿150

กะละมังขาวเคลือบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 11ซม. มีจำนวน 2 ใบ
กะละมังเคลือบ กะละมังเคลือบสีขาว