-- เปลี่ยนภาษา --

04-00010 กะละมังขาวเคลือบ

04-00010 กะละมังขาวเคลือบ

ขายเพียง ฿110

กะละมังขาวเคลือบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 ซม. สูง 14 ซม. 
กะละมังเคลือบ กะละมังเคลือบสีขาว