-- เปลี่ยนภาษา --

04-00011 กะละมังขาวเคลือบ

04-00011 กะละมังขาวเคลือบ

ขายเพียง ฿129

กะละมังขาวเคลือบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. สูง 14 ซม. 
กะละมังเคลือบ กะละมังเคลือบสีขาว