-- เปลี่ยนภาษา --

04-00014 ถาดเคลือบลายดอก

04-00014 ถาดเคลือบลายดอก

ขายเพียง ฿159

ถาดเคลือบลายดอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. สูง 6 ซม. 
ถาดเคลือบ ถาดเหลือบลายดอกไม้