-- เปลี่ยนภาษา --

04-00017 ถาดเคลือบลายดอกริมตั้ง

04-00017 ถาดเคลือบลายดอกริมตั้ง

ขายเพียง ฿95

ถาดเคลือบลายดอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. สูง 3 ซม. 
ถาดเคลือบ ถาดเหลือบลายดอกไม้