-- เปลี่ยนภาษา --

04-00033 หม้อเคลือบฝาปิดมีหู สีน้ำเงิน

04-00033 หม้อเคลือบฝาปิดมีหู สีน้ำเงิน

ขายเพียง ฿279

หม้อเคลือบฝาปิดมีหู สีน้ำเงิน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ซม. สูง 20 ซม.
หม้อเคลือบสีน้ำเงิน หม้อเคลือบ หม้อเคลือบมีฝาปิด