-- เปลี่ยนภาษา --

04-00040 กะละมังเหลืองทรงลึก

04-00040 กะละมังเหลืองทรงลึก

ขายเพียง ฿140

กะละมังเหลืองทรงลึก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม. สูง 10 ซม. มีจำนวน 3 อัน
กะละมังเหลืองทรงลึก กะละมังเคลือบขนาดเล็ก