-- เปลี่ยนภาษา --

04-00044 กระโถน

04-00044 กระโถน

ขายเพียง ฿85

กระโถนเคลือบ มีขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 17 ซม. สูง 11 ซม.