-- เปลี่ยนภาษา --

02-00005 โคมหมวกคอยาว (เล็ก)

02-00005 โคมหมวกคอยาว (เล็ก)

ขายเพียง ฿80

โคมไฟหมวกคอยาว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 ซม. สูง 35 ซม.
โคมไฟดินเผา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาตกแต่งบ้าน