-- เปลี่ยนภาษา --

02-00032 หม้อหูเล็ก (สินค้าชิ้นนี้รับของที่ตลาดเท่านั้น)

02-00032 หม้อหูเล็ก (สินค้าชิ้นนี้รับของที่ตลาดเท่านั้น)

ขายเพียง ฿80

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม. สูงถึงฝา 23 ซม. 
หม้อดินเผาโบราณ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ