-- เปลี่ยนภาษา --

02-00035 ตะเกียงใหญ่

02-00035 ตะเกียงใหญ่

ขายเพียง ฿95

ตะเกียงใหญ่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 ซม. สูงถึงหู 27 ซม.
ตะเกียงดินเผา เครื่องปั้นดินเผา ตะเกียวดินเผาโบราณ