-- เปลี่ยนภาษา --

02-00037 ตะเกียงเล็ก

02-00037 ตะเกียงเล็ก

ขายเพียง ฿80

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. สูงถึงฝา 21 ซม. 
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ