-- เปลี่ยนภาษา --

02-00060 โอ่งแป้นแดงใหญ่ (สินค้าชิ้นนี้รับของที่ตลาดเท่านั้น)

02-00060 โอ่งแป้นแดงใหญ่ (สินค้าชิ้นนี้รับของที่ตลาดเท่านั้น)

ขายเพียง ฿345

โอ่งแป้นแดงใหญ่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม. สูง 42 ซม.
เครื่องปั้นเผา