-- เปลี่ยนภาษา --

02-00065 โอ่งน้ำใหญ่ (สินค้าชิ้นนี้รับของที่ตลาดเท่านั้น)

02-00065 โอ่งน้ำใหญ่ (สินค้าชิ้นนี้รับของที่ตลาดเท่านั้น)

ขายเพียง ฿199

โอ่งแดงใหญ่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 ซม. สูง 48 ซม.
เครื่องปั้นเผา