-- เปลี่ยนภาษา --

02-00086 คณโฑน้ำฝาเล็ก

02-00086 คณโฑน้ำฝาเล็ก

ขายเพียง ฿115

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. สูง 15 ซม. มีจำนวน 5 ชิ้น
เครื่องปั้นเผา