-- เปลี่ยนภาษา --

08-0045 รูปปั้นตุ๊กตาผึ้งแขวนต้นไม้

08-0045 รูปปั้นตุ๊กตาผึ้งแขวนต้นไม้

ขายเพียง ฿100

รูปปั้นตุ๊กตาผึ้งแขวนต้นไม้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. สูง 15 ซม. สามารถนำไปแขวนประดับตกแต่งตามต้นไม้ หรือสามารถนำดอกไม้มาปลูกประดับกแต่งได้
กระถางต้นไม้รูปผึ้งแบบแขวนสำหรับห้อยตามต้นไม้ในสวนได้