-- เปลี่ยนภาษา --

08-00073 ครกหินทรงกลมมีฐาน หนา 1.5 ซม.

08-00073 ครกหินทรงกลมมีฐาน หนา 1.5 ซม.

ขายเพียง ฿575

ครกหินทรงกระบอกหนา  1.5 ซม. มีขยนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 ซม. สูง 12 ซม.
ครกหินทรงกระบอกเนื้อดี มีความหนาทงทน