-- เปลี่ยนภาษา --

วิธีการชำระเงิน / แจ้งการโอนเงิน

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (ท่านสามารถโอนผ่าน ATM หรือ online bankingได้)

ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงเทพ    ชื่อบัญชี : นาย ณัฐชัย อนันตสิทธิ์   สาขา : อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์- รพ. รามาธิบดี    เลขที่บัญชี :   090-7-23870-3  ประเภท :  ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารไทยพาณิชย์    ชื่อบัญชี : นางสาว พัชนภา อนันตสิทธิ์   สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว    เลขที่บัญชี :   206-282721-2  ประเภท :  ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกร  ธนาคารกสิกร    ชื่อบัญชี : นางสาว พัชนภา อนันตสิทธิ์   สาขา : เซ็นทรัล ลาดพร้าว    เลขที่บัญชี :   050-2-61688-9  ประเภท :  ออมทรัพย์

แจ้งการโอนเงิน

ชื่อผู้แจ้งโอนเงิน *
Email/อีเมล์
เบอร์โทรติดต่อ *
โอนเงินเข้า *
  ธนาคารกรุงเทพ 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  ธนาคารกสิกร 
จำนวนเงินที่โอน *   บาท
วัน/เวลา ที่โอน * วัน  เดือน  พ.ศ.    เวลาที่โอน น.
หลักฐานการโอนเงิน *
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล